Projektet Fælleshave er et fælles haveprojekt i Øko-samfundet Himmerlandsbyen og er nu blevet til ‘Fælleshaverne’.


Fælleshaverne omfatter nu flere dele: Første del er fælleshaven, som har områder til fællesdyrkning for Himmerlandsbyens og Aarestrups beboere, en flygtningehave og lige nu arbejder vi på at få 4H-haver for børn og unge i nærområdet.
Denne del af Fælleshaverne har fået et tilskud fra Landsbyrådet i Rebild Kommune til etablering af haven, skur, redskaber og frugttræer og det er målet, at arbejdet i haverne skal være på tværs af grænser, så der i dette fællesskab skabes en større social og kulturel forståelse baseret på at dyrke sin egen mad.

Anden del er en skolehavedel; haver for børn og unge i lokalområdet. Denne del af Fælleshaverne har fået et tilskud fra Friluftsrådet til bl.a. overdækket udekøkken med pizzaovn og bålkomfurer samt shelter, der kan bruges af alle i området, hvis man ønsker at overnatte i det fri. Der er også penge til at starte undervisning op i et skolehaveprojekt, som tilbydes lokale skoler i 2019.

Baggrund for alle haverne er at skabe et rum for fælles udeaktiviteter og være sammen om at dyrke haven. Samtidig giver vi børn og unge mere viden om, hvor maden kommer fra og om sammenhæng mellem naturen og det vi spiser.
På denne måde give dem viden og indsigt i biologiske sammenhænge og hvordan klimaet spiller en vigtig rolle for vores madproduktion. Og – som børnene siger: ”Det er sejt at kunne dyrke sin egen mad”.

I løbet af sommeren 2018 har foreningen Bæredygtig Læring sammen med børn fra Aarestrup, børn fra Gregers Krabbe Friskole og en flygtningefamilie lavet et forsøgsprojekt med haver.


Nyt fra haverne