Stiftende generalforsamling

with Ingen kommentarer
indkaldelse til stiftende generalforsamling
Klik og få indbydelsen som pdf-fil

Bæredygtig Læringsrum vil gerne invitere til stiftende generalforsamling onsdag 20. juni kl. 19.30 på Gregers Krabbe Friskole, Aarestrup,

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Tankerne bag foreningen
3. Godkendelse af vedtægter
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisorer
6. Evt.